Tuesday, December 13, 2011

Inspirational Tagalog Quotes Text Messages 27

“Siraan man ako ng kung sinu-sino..
Hanggat di nila nakilala ang tunay na pagkatao ko..
Mananatili silang sinungaling sa mata ng mga taong mas nakakilala sa akin ng totoo..”______________________________________________

No comments: