Monday, November 21, 2011

Visayan Love Jokes Quotes Text Messages 6

“Mahimu kong kab-uton ang bulan og edribol-dribol
Sa imong atubangan.
Sharo kanang imong inahan dili ko mahimong ugangan?”


_____________________________________________________________

No comments: