Monday, February 15, 2010

Politics Jokes Qoutes Text Messages

noy2x...hindi ako magnanakaw
villar...tapos na ako magnakaw
gibo....hindi ko kailangan magnakaw
erap....kailangan ko ulit magnakaw
gloria....wala na kayong nanakawin

______________________________________________

2 comments:

wifefy07 said...

ohyea

gabriel aries conlu said...

that joke rocks men....