Friday, September 4, 2015

Tagalog Pickuplines 6

"Hindi na ako gagamit pa ng GOOGLE dahil nung

    nakilala  kita, the SEARCH is over. "
____________________________________________

"Bakit  hindi mo subukang ipa "BLOOD TEST" ako, para

    malaman mo na ikaw ang type ko. "
____________________________________________

"  Matalino kaba ?

Bakit?

Para sagutin mo naman ako. "-

No comments: