Sunday, May 3, 2015

Tagalog Love Quotes Text Messages 85

"Ang pinakamatinding kakumpitinsya
mo sa PAG-IBIG ay hindi ang mga
taong nakapaligid sa kanya.
Kundi ang mga taong minahal niya
BAGO ka..

No comments: