Friday, May 1, 2015

Tagalog Love Quotes Text Messages 81

"Ang paghihintay ay senyales ng
tunay na pagmamahal at
pagtitiwala.

Bakit?

Kasi kahit sino kayang
sabihing MAHAL KA
pero hindi lahat kayang
ANTAYIN KA!

Instead of  saying I LOVE YOU,
Try to say
I WILL WAIT  for
you until you say
you LOVE ME TOO."

No comments: