Thursday, May 21, 2015

Tagalog Love Quotes Text Messages 47

"Pag tripan mo ako
hanggang gusto mo,
Paglaruan mo ako
kahit araw-arawin mo,
pero isa lang ang
PAALALA ko sayo,
Ang ma in love talo."

No comments: