Friday, September 19, 2014

Tagalog Pickuplines 5

Kung nabibili lang
ang taong hindi
nanloloko...
Kahit mahal pa
yan pag-iipunan ko!!!

No comments: