Monday, March 31, 2014

Tagalog Friendship Quotes Text Messages 34

"KAIBIGAN"
sila ung:
-nambubulgar ng crush mo.
-kumukuha ng bagay sa bag ng walang paalam.
-nangunguha ng pagkain kahit di pa inaalok.
-nagpapatawa ng wagas
-nanghahampas o nananakit dala ng emosyon.
-sinasakyan ang mga corny jokes.
-nagpapaingay sa tahimik mong buhay.
At HIGIT sa lahat,
-isa sa mga dahilan kung bakit mu kayang ngitian ang mga problema.

No comments: