Thursday, July 11, 2013

Tagalog Friendship Quotes Text Messages 32

- SiLa yung magbibigay ng napakawaLang kwentang soLusyon na makakapagpatawa sayo hanggang sa makaLimutan mo na ang probLema mo. 

______________________________________________

No comments: