Monday, January 21, 2013

Tagalog Love Quotes Text Messages 162

KunG mAgmAmAhAL mAn AkO,
pIpILi AkO nG tAonG nArArApAt sA tULad kO,
tAo nA kAhIt mALayO sA tAbI kO,
pApArAmdAm nA AkO LanG AnG mAhAL nItO, nA kAhIt mAtAgAL AkOnG nAwALa sA pILinG nItO dI nIyA IisIpInG pALitAn AkO,
UnG tAonG tUtUpAd sa "PANGAKO" At dI ALam AnG sALitAnG ...
.
.
.
PAGSUKO ..


______________________________________________________ 

May mGa tAong kApAg nApALapIt nA AnG LoOb mO sAkA kA IiwAnAn,
tApOs kApAg nAkALimUtAn mO nA sAkA ULit mAgpApArAmdAm .


______________________________________________________ 

May mGa tAonG hIndI pAyAg nA mAwALa kA.

PerO hIndI nAmAn gUmAgAwA nG pArAan pArA mAnAtILi kA .


____________________________________________________  

No comments: