Monday, December 17, 2012

Tagalog Friendship Quotes Text Messages 31

Ang KAIBIGAN hAnggAt AnjAn At nkAkAsAmA m0 dpAt PASALAMATAN kc d hbAng bUhAy nAnjAn c£A mAy £A£Ay0 At hAhAnApIn Ang pAngArAp mAy mwAwA£A At hAhAnApIn Ang knI£Ang mgA sArI£I mAy mgA dnA mkAkAsAmA kc my kAnyA2x ng pAmI£yA kAyA SALAMAT mgA 'KAIBIGAN' kc ng dAhI£ sA Iny0 nAtUt0 Ak0ng tUmAwA At mgIng MASAYA kht nA mAy mgA pr0b£EmA __________________________________________________

No comments: