Wednesday, June 27, 2012

Tagalog Love Quotes Text Messages 149


Mahirap man abutin ang langit kaya kung luparin
mahirap man languyen ang dagat kaya kung languyen
ekaw pa kaya ang hindi ko kayang mahalin.”

_____________________________________________________


Anong pinagkakaiba ng ngiti mo sa ngiti ko?
Ikaw ngumingiti kapag masaya. 
Ako ngumingiti kapag nakikita ka.

_____________________________________________________

No comments: