Wednesday, June 27, 2012

Inspirational Tagalog Quotes Text Messages 30


Sa bawat pagpatak ng luha,  sugat sa puso at 
pagkabigoo ay may isang aral: “na ang magmahal 
ay di isang laro dahil ang masaktan ay di isang bero.”
Our light affliction which is but for a moment worketh 
for us far more exceeding and external weight of glory.”
[2Cor. 4:17]

_____________________________________________________

No comments: