Thursday, January 26, 2012

Inspirational Tagalog Quotes Text Messages 28

“Bakit binibigyan ng mga bastos na kahulugan ang mga bagay na nakikita natin na gawa ng ating DIOS na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at kabanalan? Sa mga isipan nilang ganun dib a nila naisip kung gaano kabuti ang DIOS? Diba we are so bleesed kasi isinilang tayo sa mundong ito at binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pangalawang buhay na walang hanggan..”


______________________________________________________

1 comment:

philippine bum said...

Amen to that! Sadyang may mga taong makikitid ang pag iisip.