Friday, October 21, 2011

Inspirational Tagalog Quotes Text Messages 23

“Mas mabuting tapatin ka sa masalit na katotohanan kay sa
paniwalain ka sa malambing na kasinungalingan.”


_____________________________________

“Baliwala ang salita kung hindi mo rin lang naman
nararamdaman.”

_____________________________________

No comments: