Monday, October 3, 2011

Inspirational Tagalog Quotes Text Messages 21

“Dakila ka oh DIOS, hindi ka nagbabago..
Katapatan mo’y malawak pa sa mundo, PAG-IBIG mo’y umaapaw sa buhay ko..kaya papuri’t pagsanbay alay laman SAYO…”
____________________________________


“Minsan gusto ko ng sumoko dahil sa mga problema mainsan ko gusto ko ng matulog ng walwng gisingan, pero narealize ko na dapat lumaban”


_____________________________________

No comments: