Tuesday, September 21, 2010

Tagalog Love Quotes Text Messages 62

minsAn sA isAng relAsyon mAs mhALaga aNg TiWALA kesA sa HiNALA,

pero bkiT nga bA n9hi2nala aNg isAng tao?

dAhil bA wAla ciA tiwALa?
...
oh gAnun lang tLaga dAhil ayAw kA niyA mawAla ..

____________________________________________________________

kAhulugan n9 uMaasa"?

un uNg patUloy kAng nAghiHintAy sA kAnya arAw.arAw, lagi mO cia iniiciP
khiT mAy ibA cia.

hiNdi gAnun kAsakiT pAkinggAn pero nAkakaMatay pag nArAmdaMan..

____________________________________________________________

hindi dahil lumalayo na ang isang tao
sayo ay hindi ka na niya mahal....
minsan, dumidistancia lang kasi
napapalapit ka na sa iba....:-(

____________________________________________________________


No comments: