Tuesday, April 13, 2010

Visayan Greetings Qoutes Text Messages

Gikan sa kinauyokang luna ning naglagutob
kong dughan, duyog sa pinitik sa akong kasing kasing,
dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya kanimo ning sayosa
kabuntagon. Tim-os akong nanghinaot ug hugot nga nagaliya nga ang
grasya sa Dios nga mao ang Gugma,Kalipay mohari ug mopatigbabaw
kanunay sa tanang panahon dha kanimo ug sa imong pamilya maanyang
nga buntag kanimo minahal kong mga higala.

_________________________________________________________________

No comments: