Saturday, September 19, 2009

Tagalog Qoutes Text Messages 49

Advisory:

Don't use real/magic
sarap seasoning.

dahil ang tunay na sarap
skin mo lang malalasap.=]

__________________________________

No comments: